وردپرس وردپرس

پایان نامه بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان+ پرسشنامه فصل اول « كليّـــــــات »  مقدمه: اشتغال يكي از اساسي ترين فعاليت هاي زندگي انسان به شمار مي رود و هر كس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگي بايد ساعاتي از اوقاتش را كار كند.اشتغال واقعه اي است از زندگي انسان كه براي همۀ انسان ها در برهه اي ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۱۱  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان+ پرسشنامه

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان+ پرسشنامه فصل اول « كليّـــــــات »  مقدمه: اشتغال يكي از اساسي ترين فعاليت هاي زندگي انسان به شمار مي رود و هر كس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگي بايد ساعاتي از اوقاتش را كار كند.اشتغال واقعه اي است از زندگي انسان كه براي همۀ انسان ها در برهه اي ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۱۱  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان+ پرسشنامه

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
فصل اول « كليّـــــــات »  مقدمه: اشتغال يكي از اساسي ترين فعاليت هاي زندگي انسان به شمار مي رود و هر كس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگي بايد ساعاتي از اوقاتش را كار كند.اشتغال واقعه اي است از زندگي انسان كه براي همۀ انسان ها در برهه اي از زمان اتفاق مي افتد و هيچ كس را گريزي از آن نيست.همچنين ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۱۱  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

موضوع :اقتصاد, پایان نامه, روش تحقیق, مدیریت کلیه گرایش  
چکيده              از آنجايی که مخارج دولت و مصرف بخش خصوصی به عنوان دو متغير مهم اقتصادی در اقتصاد يک کشور نقش مهمی را ايفا می کند. اين تحقيق کوششی است در جهت تجزيه و تحليل رابطه بين مصرف بخش خصوصی و مخارج دولت و بررسی اينکه آيا بزرگ يا کوچک شدن اندازه دولت می تواند بر نوع رابطه تاثير بگذارد ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۱۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

نقش ایثار در منابع اسلامی و تأثیر آن در تکامل فرد و اجتماع

موضوع :ادبیات،تاریخ،دینی, پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
مقدمه:  اكنون كه از پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با عراق سال ها مي گذرد، بايد ارزش ها و آرمان هاي اصيل و ارزش هاي اسلام ناب محمدي (ص) را در جامعه پيدا كنيم كه اين امر در زماني انجام مي پذيرد كه فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه پي‌ريزي و نهادينه شود. اصولاً يكي از مسائل مهم جامعه اي كه ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
ضرورت و اهميت تحقيق : ضرورت توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اينترنت در آموزش و پرورش رايانه ماشينی است که سرآمد فناوری عصر حاضر به شمار می آيد . با توجه به پيچيدگی جهان امروز لازم است ما نيز فناوری خود را با پيشرفت های موجود هماهنگ کرده و آن را با نيازهای جامعه متناسب سازيم . نوکردن نخست بايد از ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

کاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
ضرورت و اهميت تحقيق : ضرورت توسعه فن آوری اطلاعات و استفاده از اينترنت در آموزش و پرورش رايانه ماشينی است که سرآمد فناوری عصر حاضر به شمار می آيد . با توجه به پيچيدگی جهان امروز لازم است ما نيز فناوری خود را با پيشرفت های موجود هماهنگ کرده و آن را با نيازهای جامعه متناسب سازيم . نوکردن نخست بايد از ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

ساماندهی بازار تویسرکان

موضوع :پایان نامه, روش تحقیق, مدیریت کلیه گرایش  
چكيده هدف از انجام اين تحقيق، فراهم ساختن زمينه هاي فكري و رويكرد هاي عملي ونشان دادن موانع و مشكلات تحقق ساماندهي بازار بوده است. روش اين تحقيق مبتني بر الگوي توصيفي- تحليلي بوده و در قالب مطالعه موردي صورت گرفته است. براي اين امر هم مطالعات كتابخانه اي، هم مطالعات ميداني گستردهاي مبناي آن قرار گرقته است.   چهار چوب تحليلي ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده+ پرسشنامه

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
مقدمه: با اينکه امروزه مديريت در دنياي پيچيده و متحول جايگاه اساسي خود را پس از فراز و نشيب هاي بسيار پيدا کرده است، به نظر ميرسد در کشور ما بيان فوق مصداق کامل عيني پيدا نکرده است . مديريت آموزشي نيز از اين امر مستثني نبوده و هنوز جايگاه واقعي خود را در مفهوم علمي خود باز نيافته است. هنوز ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, مدیریت کلیه گرایش  
چکیده: این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ 89/0 و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ 90/0 استفاده شد ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۲/۱۲/۰۶  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر