وردپرس وردپرس

پروژه بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی و شناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره

موضوع :پایان نامه, کشاورزی،دامپزشکی, محیط زیست،جغرافیا  
چکيده: گياه تاتوره با نام علمی Datura stramoniumL. متعلق به تیرهSolanaceae ، گیاهي علفی یکساله بومی استان گلستان ، که اغلب به صورت خودرو در خاکهايی با بافت متوسط تا خيلی سنگين ، غير شور ، pH خنثی و درصد کربن بالا رويش دارند . رشد رويشی گیاه از فروردین هر سال آغاز و تقريباً تا اواخر تیر ماه ادامه دارد، ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۴/۳۱  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی نیازهای اکولوژیکی، فنولوژی و شناسایی ترکیبات شیمیایی گیاه تاتوره (Datura stramonium L.) در جنوب استان گلستان

موضوع :پایان نامه, کشاورزی،دامپزشکی, محیط زیست،جغرافیا  
چکيده: گياه تاتوره با نام علمی Datura stramoniumL. متعلق به تیرهSolanaceae ، گیاهي علفی یکساله بومی استان گلستان ، که اغلب به صورت خودرو در خاکهايی با بافت متوسط تا خيلی سنگين ، غير شور ، pH خنثی و درصد کربن بالا رويش دارند . رشد رويشی گیاه از فروردین هر سال آغاز و تقريباً تا اواخر تیر ماه ادامه دارد، ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۴/۳۱  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت

موضوع :پایان نامه, روش تحقیق, کشاورزی،دامپزشکی  
چکیده این مطالعه در شهر مشهد و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه انجام شده است. کشاورزی، فعالیتی است که همواره تحت تأثیر عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد از سوی دیگر، عوامل گوناگونی چون  قیمتها، تغییر عملکرد و هزینه ها نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه

موضوع :پایان نامه, روش تحقیق, کشاورزی،دامپزشکی  
چکیده این مطالعه در شهر مشهد و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه انجام شده است. کشاورزی، فعالیتی است که همواره تحت تأثیر عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد از سوی دیگر، عوامل گوناگونی چون  قیمتها، تغییر عملکرد و هزینه ها نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۳۰  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

موضوع :پایان نامه, کشاورزی،دامپزشکی  
 چکیده    کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.    هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط  زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender)  مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۲۲  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه برآورد میزان افت چوب در مراحل قطع و استحصال در دو روش بهره‌ برداری سنتی و صنعتی

موضوع :پایان نامه, کشاورزی،دامپزشکی  
چکيده: اين تحقيق به منظور برآورد ميزان افت چوب در مراحل قطع و استحصال در دو روش بهره‌ برداري سنتي و صنعتي در پارسل 23 از سري يک حوزه‌ آبخيز شماره 17 شفت اجرا گرديد. در اين تحقيق پس از قطع درختان کليه محصولات چوبي در 4 طبقه قطري اندازه گيري شدند. نتايج بدست آمده نشان داد که بيشترين ميزان توليد محصولات ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۱۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه نقش میکروالمنتها در تغذیه گاوهای شیری و گوشتی

موضوع :پایان نامه, کشاورزی،دامپزشکی  
" مقدمه " به مواد معدني كم مصرف در خوراك دادن و تغذيه عملي و تحقيقاتي گاوهاي شيري، اغلب توجه كمي شده است در صورتيكه در اين امر مهم و پيچيده 21 عنصر دخالت دارند كه تعدادي ضروري و تعدادي هم، احتمالا ضروري تشخيص داده شده اند. در بين اين عناصر، مقادير مورد نياز، وظايف ، احتمال بروز عملي كمبود يا ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۱۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افت چوب به روش بهره‌برداری سنتی و صنعتی در جنگل‌ها

موضوع :پایان نامه, کشاورزی،دامپزشکی  
چکيده: اين تحقيق به منظور برآورد ميزان افت چوب در مراحل قطع و استحصال در دو روش بهره‌ برداري سنتي و صنعتي در پارسل 23 از سري يک حوزه‌ آبخيز شماره 17 شفت اجرا گرديد. در اين تحقيق پس از قطع درختان کليه محصولات چوبي در 4 طبقه قطري اندازه گيري شدند. نتايج بدست آمده نشان داد که بيشترين ميزان توليد محصولات ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۱۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی و مقایسه میزان افت چوب به دو روش بهره‌برداری سنتی و صنعتی در جنگل‌های گیلان

موضوع :پایان نامه, کشاورزی،دامپزشکی  
چکيده: اين تحقيق به منظور برآورد ميزان افت چوب در مراحل قطع و استحصال در دو روش بهره‌ برداري سنتي و صنعتي در پارسل 23 از سري يک حوزه‌ آبخيز شماره 17 شفت اجرا گرديد. در اين تحقيق پس از قطع درختان کليه محصولات چوبي در 4 طبقه قطري اندازه گيري شدند. نتايج بدست آمده نشان داد که بيشترين ميزان توليد محصولات ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۱۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه آنالیز جریان بر روی سرریز اوجی بر اساس (CFD)

موضوع :پایان نامه, کشاورزی،دامپزشکی  
چكيده: هدف اين پايان‌نامه تحقيق در مورد راهكارهاي حل نيمه دقيق از يك طرف و شبيه سازي عددي در مورد رفتار جريان سيال بر روي سرريز اوجي سد انحرافي گرمسار مي‌باشد. همچنين مقايسة نتايج بدست آمده بر روي سرريز اوجي بر اساس CFD يكي ديگر از اهداف اين پايان‌نامه مي‌باشد تا درمطالعات و طرحهاي آتي با اطمينان خاطر بيشتر از مدلهاي (CFD) ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۳/۱۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر