وردپرس وردپرس

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
مقدمه ازآن جا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌هاي علمي همراه با پديده‌ها و نيازهاي هر عصر بوده است، امروزه نيز توجه به مسايل زنان و مطالعات پيرامون آنها ونياز به پژوهش علمي دررابطه با آن به صورت يك امر ضروري ظاهر شده است. موضوعي كه تقريباً تا مدتي پيش به دلايل خاص فرهنگي، تاريخي وشايد به خاطر عدم شناخت ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۳  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

مقاله چگونگی رسمیت و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
نخست كلمه معاهده معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط . با يكديگر عهد كردن . پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن . با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا به عنوان ختم جنگ منعقد مي شد و نتيجه آن صلح موقت است ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۳  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) در اجرای قرارداد

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
قواي قاهره و آفات ناگهاني معني و ارجاع: در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۳  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
مقدمه الف) توضيح موضوع امروزه پيشرفته بودن هر كشور را با شاخص هاي آموزشي و بهداشتي و درماني آن مي‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشي و بهداشتي و درماني براي مردم كشور بيشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جايگاه و موقعيت بهتري در جامعة جهاني برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بيش از درمان مورد نظر است و ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۳  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

مقاله تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
روش تحقيق: براي انجام تحقيق از روشهاي كتابخانه‌اي ـ اسنادي ـ ژورناليستي و انجام مصاحبه استفاده شده و از شيوه تحليل محتوا براي تجزيه و تحليل داده‌ها مرتبط با ژئوپلتيك چين استفاده گرديده است. اهداف تحقيق: الف: هدف كلي: تحليل ژئوپلتيكي جمهوري خلق چين به منظور شناخت اهداف، سياستها، امكانات، نيازمنديها، ؟ كشور در سطح جهاني و منطقه‌اي به ويژه در قبال جمهوري ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۳  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

مقاله تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
1-1- تعريف مست و مستي در فرهنگ هاي لغت از مستي به حالت مست، مست بودن و صفت مست ياد مي كنند. بنابراين دانستن معناي مستي متوقف بر معناي مست است. يكي از حقوقدانان در تعريف مست گفته است: «مست به كسي اطلاق مي شود كه تحت تاثير آشاميدن نوشابه الكلي قوه شعور يا تمييز اراده خود را براي مدت معيني به طور ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۳  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

مقاله بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
مقدمه : به دليل اهميت نفت كه يك منبع حياتي است قراردادهاي منعقده نفتي نيز از اهميت خاصي بر خوردار است، اينكه اكثر قرارداد هاي نفتي جنبه بين المللي دارد لذا اين قرار دادها بويژه با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان درخور تغييرات و دگرگوني‌هايي بوده است كه هر كدام از جنبه هاي خاصي  حائز اهميت و مطالعه ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۲  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
مقدمه : خاورميانه به عنوان منطقه اي استراتژيك جايگاه عمده و حساسي در رقابتهاي دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش يك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ايفا مي كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشي شوروي نه تنها اين منطقه اهميت خود را از دست نداده بلكه بر اهميت آن نيز ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۲  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

مقاله رویکردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
چكيده قوم يا قوميت در انگليسي از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان يوناني Ethnos به مردماني اطلاق مي شود كه بيش از پيدايش دولتهاي تك شهري بصورت عشيره اي يا قبيله اي زندگي مي كردند. ويژگيهاي قوم و ملت تقريباً يكسان هستند كه پيوندهاي خويشي در اقوام قويتر از ملت است و علاوه بر اين ملت به دنبال حاكميت ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۲  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

مقاله مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
بخش اول – مقدمه مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۲/۰۲  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر