وردپرس وردپرس

پایان نامه بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, گردشگری, محیط زیست،جغرافیا, مدیریت کلیه گرایش  
چكيده : اين پژوهش به بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد مي پردازد با اين هدف كه ضمن تبيين شاخص هاي اسكان غير رسمي در اين شهر از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، به مقايسة تطبيقي اسكان غيررسمي شهر يزد با اسكان غير رسمي ايران و جهان پرداخته است  روش تحقيق توصيفي – ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۲/۲۳  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در شهر یزد

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, گردشگری, محیط زیست،جغرافیا, مدیریت کلیه گرایش  
چكيده : اين پژوهش به بررسي و تحليل عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزد مي پردازد با اين هدف كه ضمن تبيين شاخص هاي اسكان غير رسمي در اين شهر از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، به مقايسة تطبيقي اسكان غيررسمي شهر يزد با اسكان غير رسمي ايران و جهان پرداخته است  روش تحقيق توصيفي – ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۲/۲۳  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه مطالعه و بررسی نگرشها، انتظارات و توقعات ساکنان،گردشگران و مدیران منطقه آزاد کیش

موضوع :اقتصاد, پایان نامه, پروژه, گردشگری, محیط زیست،جغرافیا, مدیریت کلیه گرایش, هنر،معماری،گرافیک  
پيشگفتار:        منطقه آزاد كيش با سواحل مرجاني و آب و هواي دلپذير ، به مثابه دهكده اي مدرن است كه در آن افراد از لحاظ فرهنگي ، قومي و آئيني با يكديگر متفاوتند. اين جزيره را مي توان در دو بخش مورد توجه قرار داد. اول بوميان كه شرايط ، زبان و فرهنگ ويژه خود را دارند و مي كوشند ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۱/۲۷  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

موضوع :اقتصاد, پایان نامه, گردشگری, مدیریت کلیه گرایش  
چكيده درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ملي كه به عنوان يكي از مهمترين مسائل موجود در يك كشور مي باشد به مسأله توريست كه تأثير بر امنيت ملي دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه اي مي باشد. تحقيق داراي 5 فصل مي باشد كه در فصل اول به بيان مسأله، اهميت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۱/۱۶  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

دانلود پایان نامه تاثیر آب و هوا بر توسعه گردشگری

موضوع :پایان نامه, گردشگری, مدیریت کلیه گرایش  
1-1چکیده مطالعه و شناسایی محدودیت ها و مخاطرات تهدید کننده جوی و اقلیمی و نیز آگاهی از جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگی های اقلیمی و طبیعی جغرافیای گسترده کشور در فصل های مختلف سال به منظور لحاظ نمودن آنها در برنامه ریزی های مختلف ملی و استانی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این پژوهش سعی ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۱/۱۶  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه تاثیر آب و هوا بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین

موضوع :پایان نامه, گردشگری, مدیریت کلیه گرایش  
1-1چکیده مطالعه و شناسایی محدودیت ها و مخاطرات تهدید کننده جوی و اقلیمی و نیز آگاهی از جاذبه ها و پتانسیل های نهفته در ویژگی های اقلیمی و طبیعی جغرافیای گسترده کشور در فصل های مختلف سال به منظور لحاظ نمودن آنها در برنامه ریزی های مختلف ملی و استانی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این پژوهش سعی ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۱/۱۶  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب گـردشگر

موضوع :پایان نامه, گردشگری, مدیریت کلیه گرایش  
  این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۱/۱۶  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب گـردشگر در شهـرستان سرعین

موضوع :پایان نامه, گردشگری, مدیریت کلیه گرایش  
  این تحقیق تحت عنوان« بررسی تاثیر عوامل موثر بر جذب توریست و گردشگری در شهرستان سرعین» می باشد و تاثیر هر یک از عوامل چشمه های آبگرم معدنی ، تبلیغات و اطلاع رسانی ، امکانات رفاهی موجود در منطقه، راه های دسترسی و جاذبه های طبیعی مناطق اطراف را بر میزان جذب توریسم و گردشگری می سنجد، در این ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۴/۰۱/۱۶  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری اسکان غیر رسمی و عوارض آن

موضوع :اقتصاد, پایان نامه, پروژه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, زمین شناسی،معدن, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, عمران،تاسیسات, گردشگری, محیط زیست،جغرافیا, مدیریت کلیه گرایش, هنر،معماری،گرافیک  
مقدمه یکی از مهمترین و پیچیده ترین تحولات اجتماعی در نیم قرن اخیر توسعه شهرنشینی است. در ايران‌ درصد نسبت ‌شهرنشيني ‌ طي‌ سالهاي‌ 1335 تا 1385 بیش از دو برابر شده‌ و از 4/31 درصد در سال‌ 1335 به‌5/68 درصد در سال‌ 1385 رسيده‌ است(مركز آمار ايران‌، 1385- 1335). رشد شتابان شهرنشینی عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری اسکان غیر رسمی و عوارض آن در شهر مرند

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, عمران،تاسیسات, گردشگری, محیط زیست،جغرافیا, مدیریت کلیه گرایش, هنر،معماری،گرافیک  
مقدمه یکی از مهمترین و پیچیده ترین تحولات اجتماعی در نیم قرن اخیر توسعه شهرنشینی است. در ايران‌ درصد نسبت ‌شهرنشيني ‌ طي‌ سالهاي‌ 1335 تا 1385 بیش از دو برابر شده‌ و از 4/31 درصد در سال‌ 1335 به‌5/68 درصد در سال‌ 1385 رسيده‌ است(مركز آمار ايران‌، 1385- 1335). رشد شتابان شهرنشینی عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر