وردپرس وردپرس

پایان نامه بررسی و تحلیل اثرات ناحیه باد بر اقلیم باد

موضوع :پایان نامه, پروژه, زمین شناسی،معدن, کشاورزی،دامپزشکی, محیط زیست،جغرافیا  
فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه چکیده ......................................................................................................................... 1 مقدمه........................................................................................................................... 2 بیان مسئله ................................................................................................................... 4 اهداف تحقیق .............................................................................................................. 4 سؤالات تحقیق ............................................................................................................. 5 فرضیات تحقیق ........................................................................................................... 5 پیشینه تحقیق ............................................................................................................... 9 داده و روشها (روش تحقیق).......................................................................................... 7 واژگان......................................................................................................................... 11 منابع و مأخذ................................................................................................................. 12 برنامه زمان بندی شده انجام پایان نامه ............................................................................ 14

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی و تحلیل اثرات ناحیه باد بر اقلیم باد در استان آذربایجان شرقی

موضوع :پایان نامه, پروژه, زمین شناسی،معدن, کشاورزی،دامپزشکی, محیط زیست،جغرافیا  
فهرست مطالب عنوان                                                                                        صفحه چکیده ......................................................................................................................... 1 مقدمه........................................................................................................................... 2 بیان مسئله ................................................................................................................... 4 اهداف تحقیق .............................................................................................................. 4 سؤالات تحقیق ............................................................................................................. 5 فرضیات تحقیق ........................................................................................................... 5 پیشینه تحقیق ............................................................................................................... 9 داده و روشها (روش تحقیق).......................................................................................... 7 واژگان......................................................................................................................... 11 منابع و مأخذ................................................................................................................. 12 برنامه زمان بندی شده انجام پایان نامه ............................................................................ 14

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی و تبیین فقهی و حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در اقتصاد اسلامی

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
چكيده.................................................................................................................1 فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه.........................................................................................................2 2-1-بیان مسئله......................................................................................................4 3-1- اهمیت موضوع...........................................................................................5 4-1- بیان اهداف تحقیق.....................................................................................5 5-1-روش انجام تحقیق............................................................................................7 فصل دوم: تعاریف و مفاهیم 2-1- تعریف اقتصاد اسلامی...................................................................................8 2-2-دلایلی در اثبات وجود نظام اقتصادی در اسلام......................................................10 الف:دلایل کلامی...............................................................................................11 ب:استدلال به آیات و روایات دال بر جامعیت شریعت اسلام.........................................12 ج:بررسی آیات وروایات فقهی.................................................................................12 2-3-موضوع علم اقتصاد اسلامی............................................................................13 2-4-هدف علم اقتصاد اسلامی............................................................................13 2-5-مبانی اقتصاد اسلامی در نظریه شهید صدر.....................................................14 2-6- مقايسه مباني و اهداف اقتصاد اسلامي و غير اسلامي............................................14 2-6-1- ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی نقش همکاری والدین با اولیاء در پیشرفت تحصیلی

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                              صفحه چکیده....................................................................................................................................................1 واژه های کلیدی تحقیق............................................................................................................ 2 فصل یکم............................................................................................................................... 3 مقدمه..................................................................................................................................... 4 بیان مسئله............................................................................................................................... 5   اهمیت تحقیق........................................................................................................................   7 ضرورت تحقیق ...................................................................................................................... 8 مسئله تحقیق............................................................................................................................ 9 اهداف تحقیق......................................................................................................................... 10 متغیرهای تحقیق..................................................................................................................... 11 فصل دوم :............................................................................................................................. 12 ادبیات تحقیق......................................................................................................................... 13 پیشینه تحقیقات انجام شده....................................................................................................... 14 مسئله تحقیق.......................................................................................................................... 20 فرضیه های تحقیق.................................................................................................................. 21 فصل سوم :............................................................................................................................ 22  بیان نوع تحقیق براساس هدف................................................................................................ 23 بیان ابزار تحقیق...................................................................................................................... 23 بررسی روایی وپایانی ابزار تحقیق............................................................................................ 23 نحوه جمع آوری اطلاعات....................................................................................................... 23 روش ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی میزان بی تفاوتی در دانشگاه علمی کاربردی

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
فهرست: مقدمه     ................................................................................................................................ چکیده   ................................................................................................................................. پیشینه تحقیق ..................................................................................................................... بیان مسئله  ............................................................................................................................ واژه های کلیدی ...................................................................................................................... مدل تحقیق  ............................................................................................................................. روش شناسی .......................................................................................................................... انواع متغییرها  ........................................................................................................................ روایی و پایایی ................................................................................................................... نظریات  ............................................................................................................................. فرضیه ها   ........................................................................................................................... اثبات یا رد فرضیه .............................................................................................................. جامعه آماری .......................................................................................................................

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی میزان بی تفاوتی در دانشگاه علمی کاربردی مرند

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
فهرست: مقدمه     ................................................................................................................................ چکیده   ................................................................................................................................. پیشینه تحقیق ..................................................................................................................... بیان مسئله  ............................................................................................................................ واژه های کلیدی ...................................................................................................................... مدل تحقیق  ............................................................................................................................. روش شناسی .......................................................................................................................... انواع متغییرها  ........................................................................................................................ روایی و پایایی ................................................................................................................... نظریات  ............................................................................................................................. فرضیه ها   ........................................................................................................................... اثبات یا رد فرضیه .............................................................................................................. جامعه آماری .......................................................................................................................

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس عادی و استثنایی از پدیده صرع

موضوع :پایان نامه, پزشکی،بهداشت, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
فهرست مطالب عنوان                                                                                                                            صفحه فصل اول : طرح پژوهش مقدمه................................................................................................................. 1 بیان مسئله پژوهش ............................................................................................... 2 اهمیت  و ضرورت موضوع پژوهش....................................................................... 3 اهداف پژوهش ................................................................................................... 5 فرضیه پژوهش ................................................................................................... 6 تعارف مفاهیم .................................................................................................... 6 متغیرهای پژوهش ............................................................................................... 7 فصل دوم : پیشینه پژوهش تاریخچه صرع..................................................................................................... 9 تعاریف پدیده صرع ............................................................................................ 10 علل ایجاد صرع .................................................................................................. 14 الکتروانسفالو گرافی.............................................................................................. 16 سیسکام ............................................................................................................. 18 میزان شیوع صرع ................................................................................................ 21 انواع صرع.......................................................................................................... 22 صرع بزرگ(گراندمال)........................................................................................ 22 صرع کوچک (پتی مال)....................................................................................... ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس عادی و استثنایی از پدیده صرع و مراقبتهای ویژه کودکان به هنگام وقوع پدیده صرع

موضوع :پایان نامه, پزشکی،بهداشت, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی  
فهرست مطالب عنوان                                                                                                                            صفحه فصل اول : طرح پژوهش مقدمه................................................................................................................. 1 بیان مسئله پژوهش ............................................................................................... 2 اهمیت  و ضرورت موضوع پژوهش....................................................................... 3 اهداف پژوهش ................................................................................................... 5 فرضیه پژوهش ................................................................................................... 6 تعارف مفاهیم .................................................................................................... 6 متغیرهای پژوهش ............................................................................................... 7 فصل دوم : پیشینه پژوهش تاریخچه صرع..................................................................................................... 9 تعاریف پدیده صرع ............................................................................................ 10 علل ایجاد صرع .................................................................................................. 14 الکتروانسفالو گرافی.............................................................................................. 16 سیسکام ............................................................................................................. 18 میزان شیوع صرع ................................................................................................ 21 انواع صرع.......................................................................................................... 22 صرع بزرگ(گراندمال)........................................................................................ 22 صرع کوچک (پتی مال)....................................................................................... ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

پایان نامه سنجش میزان اعتماد مردم به مسئولین و کارگزاران دولتی

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
فهرست مطالب چکیده فارسی فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 1-4- اهداف تحقیق 1-5- آشنایی با شهر مرند فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مفهوم اعتماد 2-2- انواع اعتماد 2-3- مبحث اعتماد سیاسی در ایران 2-3-1- فرهنگ سیاسی مردم ایران 2-3-2- جمع بندی 2-4- پیشینه و مطالعات انجام شده در زمینه اعتماد 2-4-1- مطالعات انجام شده در خارج از کشور 2-4-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور 2-4-3- جمع ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

سنجش میزان اعتماد مردم (جوانان ۲۹-۱۵ سال) به مسئولین و کارگزاران دولتی

موضوع :پایان نامه, روانشناسی،علوم تربیتی, روش تحقیق, علوم اجتماعی،مشاوره, علوم تربیتی, مدیریت کلیه گرایش  
فهرست مطالب چکیده فارسی فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه 1-2- بیان مسئله 1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 1-4- اهداف تحقیق 1-5- آشنایی با شهر مرند فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مفهوم اعتماد 2-2- انواع اعتماد 2-3- مبحث اعتماد سیاسی در ایران 2-3-1- فرهنگ سیاسی مردم ایران 2-3-2- جمع بندی 2-4- پیشینه و مطالعات انجام شده در زمینه اعتماد 2-4-1- مطالعات انجام شده در خارج از کشور 2-4-2- مطالعات انجام شده در داخل کشور 2-4-3- جمع ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۱۱/۰۸  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر