وردپرس وردپرس

حل عددی تائو معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

موضوع :پایان نامه, ریاضی،فیزیک،آمار  
چکیده هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات  انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت  های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۵  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
چکيده خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۵  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
چکيده خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۵  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دادگاه عمومی –حقوقی تهران و رای تجدید نظر مربوطه

موضوع :پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
چکيده خلع يد به معني اخص يعني رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعواي تصرف عدواني يعني رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است و ارکان دعواي تصرف عدواني سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدواني بودن تصرفات مي باشد، بنابراين ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۵  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

بررسی حوزه آبخیز رودخانه بیرجند

موضوع :پایان نامه, پروژه, زمین شناسی،معدن, کشاورزی،دامپزشکی, محیط زیست،جغرافیا  
1ـ1 طرح مسأله حوزه آبخيز رودخانه بيرجند در استان خراسان جنوبي قرار گرفته است. اين رودخانه از ارتفاعات شرق بيرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بيرجند به سمت غرب جريان مي‌يابند و بعد از پيوستن چندين رودخانه ديگر به آن با نام رود شور بيرجند سيلاب آنها به كوير لوت مي‌ريزد. رودخانه بيرجند خشكرودي فصلي است و دبي آن ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۵  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

حوزه آبخیز رودخانه بیرجند

موضوع :پایان نامه, پروژه, زمین شناسی،معدن, کشاورزی،دامپزشکی, محیط زیست،جغرافیا  
1ـ1 طرح مسأله حوزه آبخيز رودخانه بيرجند در استان خراسان جنوبي قرار گرفته است. اين رودخانه از ارتفاعات شرق بيرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بيرجند به سمت غرب جريان مي‌يابند و بعد از پيوستن چندين رودخانه ديگر به آن با نام رود شور بيرجند سيلاب آنها به كوير لوت مي‌ريزد. رودخانه بيرجند خشكرودي فصلي است و دبي آن ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۵  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

حل عدد معادلات دیفرانسیل پاره ای (سیالات – حرارت)

موضوع :پایان نامه, پروژه, ریاضی،فیزیک،آمار, مکانیک،متالوژی  
سرفصل درس: 1)     طبیعت معادلات دیفرانسیل و حل آن 2)     معادلات جداشدنی 3)     معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول 4)     معادلات همگن 5)     معادلات همگن با ضرایب ثابت و روش ضرایب نامعین 6)     روش تغییر پارامتر 7)     معادلات مرتبه دوم 8)     تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل 9)     سری فوریه و انتگرال فوریه forier series 10) تبدیل فوریه 11) معادلات با مشتقات جزئی 12) حل معادلة موج و انتشار گرما ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۴  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

حل عدد معادلات دیفرانسیل پاره ای

موضوع :پایان نامه, پروژه, ریاضی،فیزیک،آمار, مکانیک،متالوژی  
سرفصل درس: 1)     طبیعت معادلات دیفرانسیل و حل آن 2)     معادلات جداشدنی 3)     معادله دیفرانسیل خطی مرتبه اول 4)     معادلات همگن 5)     معادلات همگن با ضرایب ثابت و روش ضرایب نامعین 6)     روش تغییر پارامتر 7)     معادلات مرتبه دوم 8)     تبدیل لاپلاس و کاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل 9)     سری فوریه و انتگرال فوریه forier series 10) تبدیل فوریه 11) معادلات با مشتقات جزئی 12) حل معادلة موج و انتشار گرما ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۴  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی

موضوع :ادبیات،تاریخ،دینی, پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
مقدمه اهميت خانواده و اثر انکار ناپذير آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامي علوم انساني مانند جامعه شناسي ، فلسفه ي اخلاق، اقتصاد، تاريخ ، حقوق و حتي علوم ديگر مانند زيست شناسي و آمار از ديدگاه ويژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهاي اين علوم براي تنظيم قواعد حاکم بر آن کانون ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۴  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر  

وضعیت حقوقی زوجه غایب مفقود الاثر در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی (فقه عامه و فقه امامیه)

موضوع :ادبیات،تاریخ،دینی, پایان نامه, حقوق کلیه گرایش  
مقدمه اهميت خانواده و اثر انکار ناپذير آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامي علوم انساني مانند جامعه شناسي ، فلسفه ي اخلاق، اقتصاد، تاريخ ، حقوق و حتي علوم ديگر مانند زيست شناسي و آمار از ديدگاه ويژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهاي اين علوم براي تنظيم قواعد حاکم بر آن کانون ...

جهت مشاهده به ادامه مطلب کلیک کنید

فیسبوک تویتر گوگل
تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۴  | بازدید:  | دیدگاه:بدون نظر