وردپرس وردپرس

پایان نامه بررسی تأثیر یارانه های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

6800 تومان  | 76 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

پیشگفتار:

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالاها و خدمات است.یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه ی سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها افزایش داشته است،یارانه یک مالیات غیر مستقیم منفی است که وجهه ی دولت را نزد مصرف کنندگان و به ویژه مصرف کنندگان کم درآمد افزایش می دهد. در حالی که اتخاذ این سیاست از سوی مجامع مالی اقتصاد آزاد و مجامع مالی بین المللی به عنوان تمایلی ناپسند برای انشعاب از اقتصاد بازار و روش قیمت گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تلقی می شود. بدین ترتیب است که کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی هنگامی که درآمدشان از ناحیه ی فروش این منابع افزایش می یابد در جهت تحکیم اساس نظام و تقویت دولت و رفاه عمومی یارانه‌ها را افزایش و در زمانی که در آمدشان کاهش یافته دچار بدهکاری و کسری تراز پرداختها و نیازمند وام خارجی می‌شوند یارانه ها کاهش پیدا می کند. در ایران سابقه ی یارانه به قحطی های ناشی از جنگهای جهانی و مسئولیت دولت در تأمین غله و نان مردم بر می گردد که اگر این یارانه ها آشکار هم نبوده در واقع از طریق حمایت های دولتی و تحمل هزینه های آن از سوی دولت وجود داشته است. امید آن است که این پروژه تحقیقاتی برای یاری آیندگان مفید واقع شود.

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۲
تاریخچه: ۴
فصل اول.. ۷
(کلیات) ۷
– بیان مسئله
– ضرورت واهمیت تحقیق
– اهداف تحقیق
– سؤال‌های تحقیق
– فرضیه‌های تحقیق
– تعاریف عملیاتی
فصل دوم
(ادبیات تحقیق)
– مقدمه
– ادبیات تحقیق
– تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران
فصل سوم
(روش های تحقیق)
مقدمه
– روش تحقیق
– جامعه آماری
– نمونه آماری
– ابزار تحقیق
– روایی تحقیق
– پایایی تحقیق
– روش آماری
– مراحل اجرای پژوهش
فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل اطلاعات)
– مقدمه
– آزمون فرض اول
– آزمون فرض دوم
– آزمون فرض سوم
-آزمون فرض چهارم
فصل پنجم
(بحث و نتیجه گیری)
– مقدمه
– بحث و نتیجه گیری در سؤالات پژوهش
– پیشنهادات پژوهش
– محدودیت پژوهش
– منابع و مآخذ
-ضمائم

منابع و مآخذ:

– کتاب بررسی انواع یارانه و جنبه‌های مختلف اقتصادی آنها (مؤسسات مطالعه و پژوهش‌های بازرگانی) تهیه شده توسط فیروز نسیبی پور آذر در گروه تحقیقات بازرگانی داخلی – بهمن ماه ۱۳۷۹٫

– راهنمای کاربردی واردات (مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه) تهیه شده توسط ابراهیم علی رازینی – تیرماه ۱۳۷۴٫

– کتاب تحلیل و بررسی اقتصادی یارانه (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، تهیه شده توسط عباس رحیمی و عباس کلانتری، آبان ماه و اسفند ماه ۱۳۷۱٫

– تحلیل و بررسی اقتصادی فقر (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی)، تهیه شده توسط زهره فنی – خردادماه ۱۳۷۵٫

– کتاب بازار جهانی برنج و شکر (از سری انتشارات بازار جهانی کالا) (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی) ، توسط جمشید فهیمی فر، عضو هیأت علمی، پژوهشی اسفندماه ۱۳۷۶٫

– کتاب راهنمای تدوین رساله و پایان نامه‌ی تحصیلی، دکتر عباس خورشیدی، و سید حمیدرضا قریشی (نشر سیطرون) ص ۱۳۲

 

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

6800 تومان  | 76 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۴/۱۷  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, , ,