وردپرس وردپرس

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش بیماران هموفیل در رابطه با بیمار هموفیلی

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

15500 تومان  | 192 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

زمینه پژوهش
اختلالات انعقادی   ارثی پلاسما بعلت نقص در یک پروتئین انعقادی پدید می آید. دو اختلال وابسته به کروموزوم X یعنی فقدان عوامل VIII و IX مسئول اکثر موارد این اختلالات مادرزادی می باشند. این بیماران در معرض خونریزی شدید و ناتوانی مزمن بوده، نیازمند درمانهای طبی اختصاصی هستند (هاریسون، ۲۰۰۱، ص ۲۳۹).
هموفیلی   اختلال ارثی بصورت کاهش یا فقدان فاکتور VII (یکی از پروتئینهای مسئول تشکیل لخته در پلاسما) می باشد که منجر به هموفیلی A می شود نوع دیگر آن، هموفیلی نوع B است که در اثر کاهش فاکتور IX بوجود می آید (گیلبرت  ، ۲۰۰۱، ص ۶۷۲).
سطح فاکتور انعقادی VIII و IX در حالت نرمال بین ۱۲۰-۵۰% می باشد. هموفیلی بر اساس سطح پلاسمایی فاکتور انعقادی به سه نوع،  هموفیلی شدید   (سطح فاکتور کمتر از ۱% حد نرمال)، متوسط   (۵-۱%) و خفیف   (۲۵-۵%) تقسیم می شود (چودهری  ، ۲۰۰۰، ص ۴۵).
اگر چه درمان موثر بیماری هموفیلی به دهه اخیر مربوط می شود ولی هموفیلی در جهان کهن نیز شناخته شده بود. قدیمی ترین دست نوشته ها در مورد چگونگی ظهور بیماری هموفیلی مربوط به متن های یهودی در قرن دوم میلادی است. هموفیلی به عنوان بیماری سلطنتی  نامیده می شود زیرا اعضای خانواده های اصیل در اروپا به آن مبتلا بودند. در اجداد ملکه ویکتوریا   هیچ سابقه ای از هموفیلی نبوده است اما پس از تولد پسرش لئوپلد  در سال ۱۸۵۳ که مبتلا به هموفیلی بود معلوم شد که ملکه ویکتوریا  ناقل هموفیلی بوده و ایجاد بیماری در او در اثر جهش  ژنتیکی بوده است. ژن بیماری توسط دختران ملکه در خاندان سلطنتی روسیه، آلمان و اسپانیا نیر انتقال یافت (اسدی، ۱۳۸۰، ص ۲۷).
طبق برآوردهای کلی از هر ده هزار نوزاد پسر یک نفر مبتلا به هموفیلی است.
حدود سه هزار بیمار هموفیل نوع A و حدود ۷۵۰ هموفیل نوع B در کشور ما وجود دارد (شریفیان، ۱۳۷۸، ص ۲۹).

یافته های پژوهش:

در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات و داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss تحلیل گردید و نتایج به صورت جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی برای تمام متغیرها تنظیم گردید .

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                     صفحه

زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۲

بیان مسئله پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۱۰

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۱۰

الف ) اهداف کلی …………………………………………………………………………………. ۱۰

ب ) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………… ۱۰

فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………… ۱۱

تعریف واژه ها ……………………………………………………………………………………… ۱۱

پیش فرضهای پژوهش ………………………………………………………………………….. ۱۳

محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………… ۱۴

الف ) محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر ……………………………………….. ۱۴

ب ) محدودیت های در اختیار پژوهشگر …………………………………………………. ۱۴

اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۱۵

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………. ۱۷

منابع خارجی ……………………………………………………………………………………….. ۱۹

چارچوب پنداشتی…………………………………………………………………………………. ۲۱

مروری بر مطالعات………………………………………………………………………………… ۴۹

منابع فارسی………………………………………………………………………………………….. ۵۸

منابع خارجی………………………………………………………………………………………… ۶۰

روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۶۳

نوع پژوهش………………………………………………………………………………………….. ۶۳

جامعه پژوهش………………………………………………………………………………………. ۶۴

نمونه پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۶۴

روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………… ۶۵

مشخصات واحدهای مورد پژوهش…………………………………………………………… ۶۶

محیط پژوهش………………………………………………………………………………………. ۶۶

روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………… ۶۷

ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. ۶۷

اعتبار علمی ابزار …………………………………………………………………………………… ۶۸

اعتماد علمی ابزار…………………………………………………………………………………… ۶۸

نحوه استفاده از ابزار……………………………………………………………………………….. ۶۹

نوع و مشخصات داده ها ………………………………………………………………………… ۷۰

نحوه تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………… ۷۰

ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………….. ۷۲

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………….. ۷۳

منابع خارجی………………………………………………………………………………………… ۷۴

نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………… ۱۵۹

بحث و بررسی یافته ها…………………………………………………………………………… ۱۵۹

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………….. ۱۸۳

کاربرد یافته های پژوهش………………………………………………………………………… ۱۸۶

پیشنهادات برای پژوهش های بعدی…………………………………………………………. ۱۸۸

منابع فارسی………………………………………………………………………………………….. ۱۹۰

منابع خارجی………………………………………………………………………………………… ۱۹۱

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

15500 تومان  | 192 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۲/۱۰  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, , ,