وردپرس وردپرس

پایان نامه بررسی فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

7800 تومان  | 115 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

مقدمه: اختلالات هایپرتانسیو بارداری یک عارضة شایع حاملگی هستند و در مجموع حدود ۱۰-۵ درصد تمامی حاملگیها را عارضه دار می کنند. میزان بروز این اختلالات عمیقاً تحت تأثیر یک سری عوامل مانند: سن، پاریته، نژاد، سابقة بیماری زمینه‌ای و … قرار دارد و فراوانی این اختلالات در مناطق و نژادهای مختلف تا حدودی متفاوت گزارش شده است. این اختلالات یک علت مهم موربیدیته و مورتالیته مادر و جنین محسوب می‌شوند و همراه با خونریزی و عفونت تریاد مرگ آوری را تشکیل می‌دهند، این اختلالات به چند نوع تقسیم می شوند که شامل: هایپرتانسیون حاملگی، پره اکلامپسی، اکلامپسی، پره اکلامپسی افزوده شده بر هایپرتانسیون مزمن و هایپرتانسیون مزمن می شود و پروگنوز و پیامدهای مادری و جنینی در انواع این اختلالات متفاوت است و به روش درمانی متفاوت می انجامد.

متدولوژی: این مطالعه یک مطالعة مشاهده ای – مقطعی است و به صورت استخراج داده های موجود انجام شده و روش نمونه گیری به صورت سرشماری است و مجموعاً ۵۵ بیمار مبتلا به اختلالات هایپرتانسیو بارداری که با توجه به معیارهای کالج زنان و مامایی آمریکا و گروه کاری آموزش فشار خون بالا دارای شرایط لازم بودند و در سال ۱۳۸۲ در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها و نتایج: فراوانی اختلالات هایپرتانسیو در زنان بارداری ۵/۸ درصد است. فراوانی انواع اختلالات هایپرتانسیو بارداری به این صورت است: اکلامپسی ۵/۵ درصد، پره اکلامپسی شدید ۸/۲۱ درصد و پره اکلامپسی خفیف ۹/۳۰ درصد و هایپرتانسیون مزمن ۳/۷ درصد و هایپرتانسیون حاملگی ۲/۱۸ درصد و پره‌اکلامپسی افزوده ده بر هایپرتانسیون مزمن ۴/۱۶ درصد. فراوانی اختلالات هایپرتانسیو بارداری که در این مطالعه برآورد شد در محدودة آمار جهانی قرار دارد. فراوانی این اختلالات در دو انتهای طیف سنی باروری کمتر  بوده است و این مسأله با دانسیته های قبلی هماهنگی ندارد، اکثر موارد این اختلالات بعد  از سن حاملگی ۳۷ هفتگی آشکار شده اند و بیشتر از نصف بیماران یعنی ۲/۵۸ درصد نولی پار بودند و بیماریهایی که از عوامل خطر پره اکلامپسی هستند مثل دیابت و بیماری های عروقی و یا بیماری های کلاژن واسکولر در بیماران وجود نداشته است، ۵/۵ درصد بیماران سابقة هایپرتانسیون مزمن داشتند و ۱۱ درصد بیماران مبتلا به عفونت ادراری بودند که نسبت به حاملگی طبیعی بیشتر بوده است. پره اکلامپسی سبب شده که میزان زایمان سزارین افزایش قابل توجهی داشته باشد و حدوداً ۲ برابر زایمان طبیعی صورت گیرد. حدود ۶۰ درصد بیماران حین مراقبت های بارداری تشخیص داده شده بودند و تنها ۵/۲۵ درصد بیماران با علائم پره اکلامپسی مراجعه کردند. سابقة اختلالات هایپرتانسیو بارداری در بیشتر از نصف بیماران وجود داشته است.

فهرست
عنوان    صفحه
چکیده فارسی    ۱
فصل اول: کلیات    ۴
– مقدمه پژوهش و بیان مسئله    ۵
– اهداف پژوهش    ۷
– هدف کلی    ۷
– اهداف جزئی    ۷
– سوالات پژوهش    ۷
– واژگان کلیدی    ۸
– تعریف واژگان    ۸
– اختلال فشار خون در دوران بارداری    ۹
– دسته بندی و تشخیص    ۹
– هایپرتانسیون    ۱۰
– هایپرتانسیون حاملگی    ۱۱
– پره اکلامپسی    ۱۲
– اکلامپسی    ۱۵
– پرفشاری خون مزمن    ۱۷
– پره اکلامپسی افزوده شده بر هایپرتانسیون مزمن    ۱۹
– عوامل خطر    ۲۰
– پاتوفیزیولوژی    ۲۴
– افزایش پاسخ های انقباضی    ۲۵
– پروستاگلندین ها    ۲۵
– اکسید نیتریک    ۲۶
– اندوتلین    ۲۶
– فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی    ۲۷
– ژنتیک    ۲۷
– عوامل ایمونولوژیک    ۲۸
– عوامل التهابی    ۲۸
– دیس لیپیدمی و استرس اکسیداتیو    ۲۹
– فعال شدن سلول های اندوتلیال    ۳۰
– پاتولوژی    ۳۲
– تغییرات قلبی عروقی    ۳۳
– تغییرات هماتولوژیک    ۳۵
– حجم پلاسما    ۳۵
– انعقاد    ۳۶
– ترومبوسیتونی    ۳۶
– همولیز    ۳۷
– تغییرات اندوکرین و متابولیک    ۳۷
– تغییرات آب و الکترولیت    ۳۸
– کلیه    ۳۹
– کبد    ۴۰
سندروم HELLP    ۴۱
– مغز    ۴۲
– نقش جفت در پره اکلامپسی (اختلالات
سیتوتروفوبلاستیک)    ۴۵
– خونرسانی رحمی – جفتی    ۴۶
– مرگ    ۴۷
– پیش بینی    ۴۸
– فشار خون    ۴۸
– ادم    ۴۸
– پروتئینوری    ۴۸
– سوابق    ۴۹
– انفوزیون آنژیوتانسین II    ۴۹
– تست ROLL_OVER    ۵۰
– اسید اوریک    ۵۰
– متابولیسم کلسیم    ۵۰
– پلاکتها    ۵۱
– شاخصهای استرس اکسیداتیو    ۵۱
– عوامل ایمونولوژیک    ۵۱
– پپتیدهای جفتی    ۵۲
– فیبرونکتین    ۵۲
– دفع ادراری کالیکرئین    ۵۲
– سرعت سنجی داپلر در شرائین رحمی    ۵۲
– پیشگیری    ۵۴
– تعدیل رژیم غذایی    ۵۴
– آسپرین    ۵۵
– آنتی اکسیدانها    ۵۶
– درمان    ۵۶
– تدابیر درمانی    ۵۶
– روند درمانی    ۵۷
– خاتمه دادن به حاملگی    ۵۹
– هایپرتانسیون پابرجا بلافاصله بعد از زایمان     ۶۱
– مایع درمانی    ۶۱
– درمان دارویی    ۶۲
– اقدامات لازم در پره اکلامپسی شدید    ۶۵
– درمان در اکلامپسی    ۶۷
– پیشگیری از تشنجات    ۶۹
– آثار سمی سولفات منیزیم    ۷۰
– پیش آگهی    ۷۱
فصل دوم:    ۷۳
مروری بر مطالعات انجام شده قبلی    ۷۴
فصل سوم: روش اجرای پژوهش    ۷۹
– نوع مطالعه    ۸۰
– جمعیت مورد مطالعه    ۸۰
– روش نمونه گیری و حجم نمونه    ۸۰
– معیارهای انتخاب نمونه    ۸۰
– روش انجام کار    ۸۱
– روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۱
– جدول متغیرها    ۸۲
فصل چهارم:    ۸۳
– یافته های پژوهش    ۸۴
– جداول و نمودارها    ۹۲
فصل پنجم:     ۱۰۶
– بحث و نتیجه گیری    ۱۰۷
– محدودیت ها و پیشنهادها    ۱۱۲
فصل ششم: منابع و ضمائم    ۱۱۳
– فرم اطلاعاتی    ۱۱۴
– فهرست منابع    ۱۱۵
– چکیده انگلیسی    ۱۱۸

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

7800 تومان  | 115 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۲/۱۰  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, , ,