وردپرس وردپرس

طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

5800 تومان  | 57 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

چکیده :

  نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال         سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ،‌ ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .

نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله………………………………………………………..۳

۱-۱ تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………….۴

۱-۲اهداف مسئله………………………………………………………………………………………………………………۵

             ۱-۳-۱ اهداف کلی……………………………………………………………………………………………۵

             ۱-۳-۲ اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………۵

۱-۳ مشکلات و موانع……………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۴ کارهای انجام شده مرتبط با موضوع……………………………………………………………………………..۵

۱-۵ امکان سنجی……………………………………………………………………………………………………………..۵

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم……………………………………………………۷

۲-۱ تعریف کامل مسئله…………………………….. ……………………………………………………………………۸

۲-۲ دیاگرام متن …………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۳ دیاگرام گردش مستندات…………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۴ نمودار dfd………………………………………………………………………………………………………….11

              ۲-۴-۱ نمودار dfd سطح ۱ ……………………………………………………………………………۱۲

              ۲-۴-۲ نمودار dfd سطح ۲…………………………………………………………………………….۱۳

              ۲ -۴-۳ نمودرا dfd‌سطح ۳ ……………………………………………………………………………۱۴

۲-۵ شرح فرم های ورودی و خروجی……………………………………………………………………………..۱۵

۲-۶ شرح پردازه های جزئی……………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۷ نمودارERD…………………………………………………………………………………………………………..19

2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها ……………………………………………………………………….۲۰

۲-۳ طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)………………………………………………………………..26

       ۲-۳-۱ طراحی منوها………………………………………………………………………………………………۲۶

      ۲-۹-۲ طراحی فرمهای ورودی…………………………………………………………… …………………..۲۷

     ۲-۹-۳ طراحی فرمهای خروجی………………………………………………………………………………..۲۸

فصل سوم: پیاده سازی سیستم………………………………………………………………………..۲۹

۳-۱ ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی………………………………………………………………………….۳۰

۳-۲ ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای…………………………………………………………………………۳۱

۳-۴ شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات ………………………………………………………………………….۳۳

فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه ………………………………………………………………۵۰

۴ -۱ سخت افزار مورد نیاز………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۲ نرم افزار موردنیاز…………………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۳ نحوه نصب برنامه……………………………………………………………………………………………………۵۱

۴-۴ تشری نحوه اجرای برنامه…………………………………………………………………………………………۵۶

 نتیجه گیری و پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………..۶۱

 منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

5800 تومان  | 57 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۳/۰۴/۰۹  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
,