وردپرس وردپرس

بررسی ماهیت نامزدی در فقه اسلامی و قانون مدنی

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

3800 تومان  | 40 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

بیان مسئله

در مواردی که دو شخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته اند و در شرایط آن نیز با هم کنار آمده اند ، گاه به دلیل موانع خارجی نمی توانند پیمان نهایی را به طور قطع واقع سازند. پس برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرار داد مطمئن باشند، در برابر هم تعهد می کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق معتقد سازند. این پیمان مقدماتی را « وعده قرار داد» یا « پیش قرار داد» و گاه « قولنامه » می نامند.

در نکاح نیز مرسوم است که پیش از ازواج مرد به خواستگاری زن می رود ، با هم در باره زندگی آینده گفتگو می کنند ، خویشان نزدیک در طرف نیز نیک و بد این انتخاب را می سنجید و سرانجام هنگامی که به توافق رسیدند، زن و مرد نامزد می شوند. در این باره هیچ گاه سندی تنظیم نمی شود ، ولی معنی عرفی نامزدی اینست که پسر و دختر ، هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می دارند. و هم ملتزم می شوند که همسر یکدیگر شوند.

به همین جهت ، اثبات نامزدی نیز به وسیله همه دلایل و به ویژه امارات امکان دارد و در غالب موارد از اوضاع و احوال و رفتار زن و مرد در برابر یکدیگر استنباط می شود.

عرف و اخلاق ، که مبنای اصلی لزوم قرار دادهاست ،این دو را مکلف می داند که بر پیمان خود استوار بمانند. به دست کردن حلقه نامزدی تنها اعلام ساده تصمیم بر زواج نیست ، نشانه اراده جدی بر حفظ این تصمیم است. بنا بر این ، نباید چنین پنداشت که نامزدی وعده ساده یا نوید اخلاقی است و اثر حقوقی ندارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………… ۱

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………….. ۲

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۳

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۴

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۵

چکیده…………………………………………………………………………………………………… ۷

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۸

مفهوم و ماهیت نامزدی……………………………………………………………………………….. ۹

حکم نامزدی………………………………………………………………………………………….. ۱۱

خواستگاری زن از مرد……………………………………………………………………………… ۱۲

خواستگار و حکم نظر به همسر آینده………………………………………………………………. ۱۵

شرایط نظر مرد به خواستگار………………………………………………………………………. ۱۹

شرایط نظر زن به خواستگار……………………………………………………………………….. ۲۳

موانع نامزدی…………………………………………………………………………………………. ۲۵

خواستگاری از نامزد دیگری………………………………………………………………………… ۲۹

خواستگاری ضررآمیز………………………………………………………………………………. ۳۲

جایگاه وجه التزام در نامزدی………………………………………………………………………. ۳۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………….. ۳۵

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………. ۳۶

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

3800 تومان  | 40 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۴/۳۱  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, ,