وردپرس وردپرس

بررسی فراوانی انواع بیماریهای هایپرتانسیو در زنان باردار بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

7800 تومان  | 115 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

مقدمه: اختلالات هایپرتانسیو بارداری یک عارضة شایع حاملگی هستند و در مجموع حدود ۱۰-۵ درصد تمامی حاملگیها را عارضه دار می کنند. میزان بروز این اختلالات عمیقاً تحت تأثیر یک سری عوامل مانند: سن، پاریته، نژاد، سابقة بیماری زمینه‌ای و … قرار دارد و فراوانی این اختلالات در مناطق و نژادهای مختلف تا حدودی متفاوت گزارش شده است. این اختلالات یک علت مهم موربیدیته و مورتالیته مادر و جنین محسوب می‌شوند و همراه با خونریزی و عفونت تریاد مرگ آوری را تشکیل می‌دهند، این اختلالات به چند نوع تقسیم می شوند که شامل: هایپرتانسیون حاملگی، پره اکلامپسی، اکلامپسی، پره اکلامپسی افزوده شده بر هایپرتانسیون مزمن و هایپرتانسیون مزمن می شود و پروگنوز و پیامدهای مادری و جنینی در انواع این اختلالات متفاوت است و به روش درمانی متفاوت می انجامد.

متدولوژی: این مطالعه یک مطالعة مشاهده ای – مقطعی است و به صورت استخراج داده های موجود انجام شده و روش نمونه گیری به صورت سرشماری است و مجموعاً ۵۵ بیمار مبتلا به اختلالات هایپرتانسیو بارداری که با توجه به معیارهای کالج زنان و مامایی آمریکا و گروه کاری آموزش فشار خون بالا دارای شرایط لازم بودند و در سال ۱۳۸۲ در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها و نتایج: فراوانی اختلالات هایپرتانسیو در زنان بارداری ۵/۸ درصد است. فراوانی انواع اختلالات هایپرتانسیو بارداری به این صورت است: اکلامپسی ۵/۵ درصد، پره اکلامپسی شدید ۸/۲۱ درصد و پره اکلامپسی خفیف ۹/۳۰ درصد و هایپرتانسیون مزمن ۳/۷ درصد و هایپرتانسیون حاملگی ۲/۱۸ درصد و پره‌اکلامپسی افزوده ده بر هایپرتانسیون مزمن ۴/۱۶ درصد. فراوانی اختلالات هایپرتانسیو بارداری که در این مطالعه برآورد شد در محدودة آمار جهانی قرار دارد. فراوانی این اختلالات در دو انتهای طیف سنی باروری کمتر  بوده است و این مسأله با دانسیته های قبلی هماهنگی ندارد، اکثر موارد این اختلالات بعد  از سن حاملگی ۳۷ هفتگی آشکار شده اند و بیشتر از نصف بیماران یعنی ۲/۵۸ درصد نولی پار بودند و بیماریهایی که از عوامل خطر پره اکلامپسی هستند مثل دیابت و بیماری های عروقی و یا بیماری های کلاژن واسکولر در بیماران وجود نداشته است، ۵/۵ درصد بیماران سابقة هایپرتانسیون مزمن داشتند و ۱۱ درصد بیماران مبتلا به عفونت ادراری بودند که نسبت به حاملگی طبیعی بیشتر بوده است. پره اکلامپسی سبب شده که میزان زایمان سزارین افزایش قابل توجهی داشته باشد و حدوداً ۲ برابر زایمان طبیعی صورت گیرد. حدود ۶۰ درصد بیماران حین مراقبت های بارداری تشخیص داده شده بودند و تنها ۵/۲۵ درصد بیماران با علائم پره اکلامپسی مراجعه کردند. سابقة اختلالات هایپرتانسیو بارداری در بیشتر از نصف بیماران وجود داشته است.

فهرست
عنوان    صفحه
چکیده فارسی    ۱
فصل اول: کلیات    ۴
– مقدمه پژوهش و بیان مسئله    ۵
– اهداف پژوهش    ۷
– هدف کلی    ۷
– اهداف جزئی    ۷
– سوالات پژوهش    ۷
– واژگان کلیدی    ۸
– تعریف واژگان    ۸
– اختلال فشار خون در دوران بارداری    ۹
– دسته بندی و تشخیص    ۹
– هایپرتانسیون    ۱۰
– هایپرتانسیون حاملگی    ۱۱
– پره اکلامپسی    ۱۲
– اکلامپسی    ۱۵
– پرفشاری خون مزمن    ۱۷
– پره اکلامپسی افزوده شده بر هایپرتانسیون مزمن    ۱۹
– عوامل خطر    ۲۰
– پاتوفیزیولوژی    ۲۴
– افزایش پاسخ های انقباضی    ۲۵
– پروستاگلندین ها    ۲۵
– اکسید نیتریک    ۲۶
– اندوتلین    ۲۶
– فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی    ۲۷
– ژنتیک    ۲۷
– عوامل ایمونولوژیک    ۲۸
– عوامل التهابی    ۲۸
– دیس لیپیدمی و استرس اکسیداتیو    ۲۹
– فعال شدن سلول های اندوتلیال    ۳۰
– پاتولوژی    ۳۲
– تغییرات قلبی عروقی    ۳۳
– تغییرات هماتولوژیک    ۳۵
– حجم پلاسما    ۳۵
– انعقاد    ۳۶
– ترومبوسیتونی    ۳۶
– همولیز    ۳۷
– تغییرات اندوکرین و متابولیک    ۳۷
– تغییرات آب و الکترولیت    ۳۸
– کلیه    ۳۹
– کبد    ۴۰
سندروم HELLP    ۴۱
– مغز    ۴۲
– نقش جفت در پره اکلامپسی (اختلالات
سیتوتروفوبلاستیک)    ۴۵
– خونرسانی رحمی – جفتی    ۴۶
– مرگ    ۴۷
– پیش بینی    ۴۸
– فشار خون    ۴۸
– ادم    ۴۸
– پروتئینوری    ۴۸
– سوابق    ۴۹
– انفوزیون آنژیوتانسین II    ۴۹
– تست ROLL_OVER    ۵۰
– اسید اوریک    ۵۰
– متابولیسم کلسیم    ۵۰
– پلاکتها    ۵۱
– شاخصهای استرس اکسیداتیو    ۵۱
– عوامل ایمونولوژیک    ۵۱
– پپتیدهای جفتی    ۵۲
– فیبرونکتین    ۵۲
– دفع ادراری کالیکرئین    ۵۲
– سرعت سنجی داپلر در شرائین رحمی    ۵۲
– پیشگیری    ۵۴
– تعدیل رژیم غذایی    ۵۴
– آسپرین    ۵۵
– آنتی اکسیدانها    ۵۶
– درمان    ۵۶
– تدابیر درمانی    ۵۶
– روند درمانی    ۵۷
– خاتمه دادن به حاملگی    ۵۹
– هایپرتانسیون پابرجا بلافاصله بعد از زایمان     ۶۱
– مایع درمانی    ۶۱
– درمان دارویی    ۶۲
– اقدامات لازم در پره اکلامپسی شدید    ۶۵
– درمان در اکلامپسی    ۶۷
– پیشگیری از تشنجات    ۶۹
– آثار سمی سولفات منیزیم    ۷۰
– پیش آگهی    ۷۱
فصل دوم:    ۷۳
مروری بر مطالعات انجام شده قبلی    ۷۴
فصل سوم: روش اجرای پژوهش    ۷۹
– نوع مطالعه    ۸۰
– جمعیت مورد مطالعه    ۸۰
– روش نمونه گیری و حجم نمونه    ۸۰
– معیارهای انتخاب نمونه    ۸۰
– روش انجام کار    ۸۱
– روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۱
– جدول متغیرها    ۸۲
فصل چهارم:    ۸۳
– یافته های پژوهش    ۸۴
– جداول و نمودارها    ۹۲
فصل پنجم:     ۱۰۶
– بحث و نتیجه گیری    ۱۰۷
– محدودیت ها و پیشنهادها    ۱۱۲
فصل ششم: منابع و ضمائم    ۱۱۳
– فرم اطلاعاتی    ۱۱۴
– فهرست منابع    ۱۱۵
– چکیده انگلیسی    ۱۱۸

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

7800 تومان  | 115 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۲/۱۰  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, , , , ,