وردپرس وردپرس

بررسی آگاهی مدیران آموزش و پرورش و موفقیت آنها

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

8800 تومان  | 105 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)

مقدمه:

رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و.‌.. و همچنین کثرت تعداد دانش‌آموز و نیروی انسانی یعنی معلمان و سایر کارکنان، اختصاص منابع مالی عظیم، مسائل و مشکلات زیادی را در سازمانهای گوناگون این نهاد اساسی اجتماعی بوجود آورده است و باعث شده است که کشورهای مختلف جهان، بخصوص بعد از تئوری «مدیریت علمی تایلور» دریابند که سازمانهای آموزشی و پرورشی نیز همانند دیگر سازمانهای اداری، اقتصادی و.‌.. (حتی بیشتر از آنها) نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت ادارة این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند، تا با استفاده از علم و هنر مدیریت، بویژه مدیریت آموزشی، مسائل و مشکلات را کاهش داده و با برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری، و تصمیم‌گیری درست و مناسب، از بروز آنها تا حد امکان جلوگیری بعمل آورند و نظام تعلیم و تربیت را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند (قرائی مقدم، ص۸)

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و پیشینه طرح    ۲
مقدمه:    ۳
بیان مسأله:    ۵
اهداف تحقیق:    ۶
فرضیات تحقیق:    ۸
فرضیات فرعی:    ۸
تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات:    ۹
آگاهی مدیران:    ۹
موفقیت مدیران:    ۹
فصل دوم    ۱۰
مدیریت:    ۱۱
تاریخچه مدیریت:    ۱۲
قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت    ۱۳
اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی:    ۱۶
تئوری اداری:    ۱۶
دورة کلاسیک مدیریت (شیرازی، ص۴۸)    ۲۰
کاربرد تئوری اداری در آموزش و پرورش:    ۲۱
بوروکراسی یا دیوانسالاری:    ۲۲
دورة کلاسیک نو (مکتب روابط انسانی):    ۲۳
خلاصه مطالب دوره کلاسیک نو (شیرازی، ۱۳۷۳، ص۵۱)    ۲۶
مکتب رفتاری (نگرش رفتاری):    ۲۷
نگرش سیستمی:    ۲۷
مدیریت اقتضایی:    ۲۸
مدیریت آموزشی:    ۳۰
اهمیت مدیریت آموزشی:    ۳۰
تعاریف مدیریت آموزشی:    ۳۲
اهداف مدیریت آموزشی:    ۳۳
وظایف مدیران آموزشی:    ۳۴
برنامه‌ریزی:    ۳۷
۴ـ تعیین خط مشی‌ها و روشها و ملاکهای عملیات    ۳۸
انواع برنامه‌ریزی:    ۳۸
۲ـ برنامه کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت:    ۳۹
۳ـ برنامه‌های راهبردی و عملیاتی:    ۳۹
محاسن برنامه‌ریزی:    ۳۹
محدودیت‌های برنامه‌ریزی:    ۴۰
سازماندهی:    ۴۱
هدایت و رهبری:    ۴۱
هماهنگی:    ۴۳
تصمیم گیری:    ۴۴
انواع تصمیمات:    ۴۴
فرآیندهای تصمیم گیری:    ۴۵
تصمیم گیری در مدیریت آموزشی:    ۴۵
کنترل و ارزشیابی:    ۴۶
سوابق تحقیق:    ۴۸
تحقیقات داخلی:    ۴۸
تحقیقات خارجی:    ۵۵
فصل سوم    ۵۷
مقدمه:    ۵۷
روش تحقیق    ۵۷
روش گردآوری اطلاعات    ۵۷
ابزار گردآوری اطلاعات:    ۵۸
میزان آگاهی مدیران از وظایف مدیریت    ۵۹
میزان عملکرد مدیران در زمینه هر یک از مقوله ها    ۶۰
نحوه ارزش گذاری سئوالات پرسشنامه عملکرد مدیران بر اساس طیف لیکرت    ۶۰
روایی و پایایی پرسشنامه:    ۶۰
جامعه آماری    ۶۱
تعداد و روش نمونه گیری    ۶۳
روش تجزیه و تحلیل داده ها    ۶۳
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها    ۶۴
مقدمه:    ۶۵
۴-۱ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن    ۶۵
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سن    ۶۶
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت    ۶۷
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی مدیران بر حسب سنوات خدمت    ۶۷
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی    ۶۸
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی مدیران بر حسب رشته تحصیلی    ۶۸
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن    ۶۹
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سن    ۶۹
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی دبیران بر حسب سنوات خدمت    ۷۰
نمودار ۴-۵ توزیع دبیران بر حسب سنوات خدمت    ۷۱
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی دبیران بر اساس شاخه تحصیلی    ۷۱
نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی دبیران بر حسب شاخه تحصیلی    ۷۲
بخش دوم    ۷۳
فرضیه اول:    ۷۳
فرضیه دوم:    ۷۴
فرضیه سوم:    ۷۵
فرضیه چهارم:    ۷۵
فرضیه ششم:    ۷۷
جدول ۴-۱۲ همبستگی مؤلفه های وظایف مدیریت با عناصر موفقیت شغلی    ۷۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    ۸۰
پیشنهادات:    ۸۴
پرسشنامه دبیران    ۸۵
پرسشنامه مدیران    ۸۶

بعد از پرداخت بلافاصله میتوانید فایل را دانلود کنید
فایل بصورت ورد قابل ویرایش می باشد..

8800 تومان  | 105 صفحه

در صورت بروز مشکل با پشتیبانی سایت تماس برقرار نمائید.(09198008060)تاریخ :۱۳۹۴/۰۴/۱۵  | بازدید:  | دیدگاه:
بدون نظر  
, , ,